Na našej stránke používame súbory cookie pre plnohodnotné využitie obsahu, analýzu návštev a prispôsobenie reklám. Pokračovaním návštevy na našom webe nám dávate súhlas na zhromažďovanie údajov a to aj mimo neho prostredníctvom cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pozrite Súbory cookies pre viac informácií.

Energetická analýza systému

Potrebujete zanalyzovať vaše existujúce či budúce projekty z pohľadu energetiky?

V Jollity vám ponúkame služby, ktorých výsledkom je bezpečná prevádzka systému:

 • Analýza siete a spotreby elektrickej energie vo vašej prevádzke
 • Vypracovanie štúdie využitia elektrickej energie v prevádzke, vlastná
  spotreba, akumulácia, optimálne využitie prebytkov energie
 • Návrh výkonu, orientácie, rozmiestnenia panelov v zmysle elektrických
  predpisov a štandardov
 • Dimenzovanie meničov napätia, kapacity batériových úložísk

Ekonomická analýza systému

Súčasťou každého energetického riešenia by mala byť kvalitná ekonomická štúdia. V Jollity sme tu pre vás aj prípade konzultácií ohľadom energetického využitia rôznych systémov, ich technického spracovania, ale aj samotnej ekonomiky okolo vybraného systému pred prípravou projektovej dokumentácie.

V rámci ekonomickej analýzy vám ponúkame služby v oblastiach:

 • Investičné možnosti (využitie dotácie a stanovenie výšky podpory
  v zmysle znenia aktuálnej výzvy, kontrafaktuálny scénar).
 • Výpočet návratnosti z vlastnej spotreby, akumulácie a dodávky energie
  do siete, trading, arbitráž
 • Cash–flow – priblíženie konkrétnych vstupov a výstupov
 • Prevádzkové náklady – zorientovanie sa v reálnych očakávaniach
 • Financovanie projektu – možnosti úverovania, leasingu, garantovaná
  energetická úspora